REGLEMENT VRIJMARKT 27 APRIL 2019
Alleen wanneer u zich aan dit reglement houdt, mag u meedoen aan de Vrijmarkt!
Gebied en plekken Vrijmarkt
Op 27 april mogen vanaf 7.00 uur de verkoopplekken worden ingenomen. Tevens mag dan met de verkoop
begonnen worden. Neemt u eerder een plaats in, dan bestaat het risico dat deze door de organisatie als gereserveerd gepland was. De organisatie kan u in zo’n geval vragen een andere plaats te zoeken!

De Vrijmarkt is toegestaan in de volgende straten:

 • Het hele promenade gebied & het Raadhuisplein op de gereserveerde kramen
  Raadhuisplein is voor de helft evenementen terrein de andere helft is alleen op reservering beschikbaar
 • Museumplein is geen vrijmarkt maar evenemententerrein
 • Houtlaan op de trottoirs. Ingang P vrijhouden!
 • Oosterstraat op de trottoirs. Ingang P vrijhouden!
 • Oudeweg op de trottoirs. Ingang P vrijhouden!
 • Westerstraat (op het pleintje bij het DE Eerste koffiehuis)

Verkoopplaatsen zijn alleen toegestaan langs de gevels van de winkels/horeca en op de trottoirs.
Op alle rode bestrating mag een verkoopplek worden ingeruimd. De gele bestrating dient vrij te blijven i.v.m. doorgang van hulpdiensten en publiek.
Indien een winkelier een papier heeft opgehangen met de strekking “op Koningsdag geopend”, dan moet u de ingang van deze zaak vrijhouden. De instructies van de winkelier zijn hierin leidend!
Met lint, borden, krijt of op een andere manier afgezette plaatsen zijn bedoeld voor vergunninghouders, artiesten e.d. en toegewezen door de organisatie. Op deze plaatsen mag niemand anders staan!

Wat mag niet

 • Het is absoluut niet toegestaan met auto’s het gebied van de Vrijmarkt in te rijden, ook niet om te laden of te lossen! Gebruik hiervoor b.v. een aanhanger, buggy, kruiwagen, bolderkar o.i.d.
 • Het is verboden levende dieren te verkopen
 • De verkoop van loten is op de vrijmarkt verboden. In zeer uitzonderlijke gevallen kan het Oranje Comité afwijken van deze regel
 • Het is niet toegestaan etenswaren en dranken te verkopen (tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verleend)
 • Het is niet toegestaan spijkers/pennen o.i.d. in de grond of muren te slaan
 • Gebruik van geluidsinstallaties of versterkte muziek is niet toegelaten
 • Commerciële handel (handelaren) is niet toegestaan en wordt van de Vrijmarkt verwijderd
 • Verkoopwagens zijn niet toegestaan. Uitgezonderd de vergunninghouders
 • Het is verboden na afloop van de vrijmarkt spullen, dozen, afval e.d. achter te laten! U dient ALLES weer mee naar huis te nemen!

Organisatie
De Vrijmarkt wordt georganiseerd door het Oranje Comité Drachten onder vergunning van Gemeente Smallingerland.
Het Oranje Comité is op 27 april uitgebreid met vrijwilligers, die als zodanig ook onder de organisatie vallen.
Iedere deelnemer dient de aanwijzingen van de organisatie, politie en brandweer op te volgen.
Het deelnemen aan de Vrijmarkt geschiedt geheel op eigen risico.
Het Oranje Comité Drachten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kwaliteit en verkooptransacties van de Vrijmarkt.
In de Doopsgezinde Kerk (Zuiderbuurt) is een EHBO-post aanwezig.
Let op: het is verboden het promenadegebied met de auto in te rijden!

DANK VOOR UW MEDEWERKING EN VEEL ORANJE PLEZIER
Bestuur Oranje Comité Drachten