ook dit jaar zijn er weer vele activiteiten op koningsdag.

zoals ieder jaar zal er ook dit jaar  weer een vrijmarkt zijn. (kijk voor het regelelement verderop op deze website).

Het programma:

07.00 uur: Vrijmarkt, zie de plattegrond

12.00 uur: Opening onder het Carillon
door burgemeester Tjeerd van Bekkum
en Jan v.d Wouden, voorzitter OC. De geridderden van 26 april 2017 zijn aanwezig
en gezamenlijk met het publiekworden 2 coupletten gezongen van het
Wilhelmus., muzikaal begeleidt door de Peijesjongers.
Vanaf 12 uur start het muziek- en activiteitenprogramma, zoals aangegeven op pag 11 t/m 15 van de oranje krant die in het bezorgingsgebied van de drachtster courant op 19 april zal verschijnen. dan is deze ook beschikbaar op deze site.

we hopen u te zien op 27 april 2017