Welkom

Het Oranje Comité Drachten organiseert diverse activiteiten.

Over ons Contact

Over ons

Het onderhouden en versterken van de band tussen Nederland, ons koningshuis en Oranje.

Doelstellingen

Verkorte doelstelling

Het onderhouden en versterken van de band tussen Nederland, ons koningshuis en Oranje.

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Oranje Comité Drachten geeft opdracht terug!

Wellicht zijn jullie al op de hoogte vanuit de diverse berichten in de regionale pers. Echter wij vinden het ook erg belangrijk om jullie op de hoogte te brengen van onze zienswijze op een door ons beslist niet voorziene ontwikkeling met betrekking tot het 75 jaar-bevrijdingsfestival 5 mei 2020 in en rondom Drachten.
De afgelopen periode hebben wij met enige regelmaat overleg gehad met het college gemeente Smallingerland over de invulling van het 5 mei programma voor 2020. Al spoedig bleekt dat wij met het college niet op dezelfde lijn zitten met betrekking tot de invulling van het programma. Het college stelde voor om een programma uit te werken waarbij naast Drachten ook de overige dorpen van Smallingerland erbij te betrekken. Een visie die een tijdsdruk op het bestuur Oranje Comité zou geven die wij als vrijwilliger beslist niet konden waarmaken.
Op 1 oktober jl. ontvingen wij de brief met de vraagstelling van het college inzake de invulling van het bevrijdingsfestival. Hierin werd ons het verzoek gedaan om een inhoudelijk plan met bijbehorende begroting in te dienen waarin tevens moest worden aangegeven op welke wijze alle Drachtster wijken en de overige dorpen in Smallingerland bij de activiteiten worden betrokken. Het Oranje Comité Drachten bestaat uit vrijwilligers die zeer betrokken zijn en op actieve wijze, doelgericht en met veel genoegen invulling willen geven aan de doelstellingen van het Oranje Comité. In verschillende bestuurssamenstellingen doen wij al jarenlang deze inzet geheel in eigen tijd, geheel belangeloos en zonder enige vorm van geldelijk gewin. De vraagstelling van het college om naast Drachten ook de overige dertien dorpen in Smallingerland bij de 5 mei 2020-activiteiten te betrekken zou een dusdanig beslag op onze vrije tijd leggen die we als vrijwilligers, die bijna allemaal nog gewoon overdag werkzaam zijn, in het geheel niet kunnen waarmaken!
We hebben 10 oktober jl. een gesprek gehad met het college over 75 jaar bevrijdingsfestival 5 mei 2020 in Drachten. Het gesprek heeft erin geresulteerd dat het college blijft vasthouden aan hun “brede Smallingerlandse” visie. Dat respecteren we, maar als bestuur Oranje Comité hebben we daarop aangegeven dat we onze activiteiten met betrekking tot het festival 75 jaar-bevrijding beëindigen en we hebben de opdracht teruggegeven aan het college. Aangezien Koningsdag en de 4 mei-herdenking onlosmakend betrekking hebben op onze totale inzet en uitvoering van activiteiten hebben wij tevens aangegeven dat we de activiteiten voor Koningsdag 27 april 2020 en de Herdenking 4 mei 2020 in Drachten het komend jaar niet op ons nemen.
Het nemen van dit besluit heeft een diepe impact op ons gemaakt. Maar het is voor ons ook een moment geweest om te kijken of en hoe we in de toekomst gestalte willen geven aan het Oranje Comité Drachten. Wij gaan verder en gaan de komende periode gebruiken om na te denken over hoe wij met de ervaring van nu in de toekomst uitvoering aan de activiteiten van Oranje Comité Drachten gestalte kunnen geven, wellicht in een gewijzigde vorm. Wij blijven alert en actief en gaan zeker geen afwachtende houding aannemen.
De gemeente bekijkt op dit moment de mogelijkheden om intern de regie en coördinatie van zowel Koningsdag, Herdenking 4 mei en 75 jaar-bevrijding 5 mei 2020 op te pakken. Natuurlijk wensen wij de gemeentelijke medewerkers veel succes bij de uitwerking/invulling van de drie activiteiten in Drachten resp. Smallingerland.
Voor nadere informatie of vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter Oranje Comité Drachten, Jan van der Wouden, tel 0512-520810.

Met vriendelijke groet,
bestuur Oranje Comité Drachten

Laatste nieuws

Gedecoreerden 2019 van Drachten

Dit jaar had Drachten de eer om negen mensen te onderscheiden met een lintje. De gedecoreerden werden gehuldigd door middel van een ceremonie op het gemeentehuis te Drachten. Burgemeester Jan …

Poster Koningsdag 2019

U heeft de poster van Koningsdag 2019 vast al zien hangen. Heeft u hem over het hoofd gezien of gemist? Dan kunt u onze poster hieronder bekijken. Hierop staat alle …